Onderhoud

Ook na het uittekenen en aanleggen van uw tuin kan u verder van onze diensten gebruik maken. Uw tuin verdient de verzorging die het nodig heeft! Tuinarchitect Franky Vancampfort kan voor u orde op zaken stellen op eenmalige aanvraag of met een contract zodat wij een blijvend tuinonderhoud instellen.

Onderhoud


��Algemeen nazorg eigen projecten
��Boomverzorging / vellen
��Expertise
��Grasvelden
��Hagen en snoeivormen
��Overige

 
Tuinarchitectuur Franky Van Campfort